តើមីក្រូឥណទាន​ឬមីក្រូហិរញ្ញប្បទានជាអ្វី?

ស្តាប់សំលេងពី វិទ្យុអាស៊ីសេរី
ស្តាប់ចុចទីនេះ

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: