ឃាត់ខ្លួនប្រធានសាខា ធនាគារ​អេស៊ីលីដា និងសង្សារ

ចុចទីនេះដើម្បីអាន

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: