ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ខេមរា សេវាប្រាក់កម្ចី៖ ផ្តល់ឥណទានដល់ប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក្នុងការបង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ និងជួយសំរួលនូវកង្វះខាតផេ្សងៗ

ខេមរា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោម៖
១. មន្ត្រីឥណទាន ទាំងពីរភេទ
២. កំរិតវប្បធម៌ ចាប់ពីទុតិយភូមិឡើង
៣. ជំនាញ ផ្នែកធនាគារ ឬហិរញ្ញវត្ថុ
៤. មានអាយុ ចាប់ពីអាយុ១៩ឆ្នាំឡើង
៥. មានទំនាក់ទំនងល្អ ស្មោះត្រង់ និងទទួលខុសត្រូវលើភារៈកិច្ច

ចាប់ទទួលពាក្យពីថៃ្ងចេញផ្សាយរហូតដល់ថៃ្ង០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០។
បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV មកកាន់ enayaung@yahoo.com

សំគាល់៖ ឯកសារ និងពាក្យស្នើសុំដែលបានដាក់មកក្រុមហ៊ុនមិនអាចដកវិញទេ

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០១ ខែមករា​ឆ្នាំ២០១០

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: