ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវគោរពពីអត្រាប្តួរប្រាក់នៅព្រំដែន

ចុចទីនេះដើម្បីអាន

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: