ថ្ងៃឈប់សំរាក កម្ពុជា

24/11/2012

CAMBODIA PUBLIC HOLIDAY 2015

International New Year Thursday, January 01, 2015

7 Makara Victory Day over Genocidal Wednesday, January 07, 2015

Meak Bochea Day (*) Tuesday, February 03, 2015

International Women’s Day Sunday, March 08, 2015

International Women’s Day (Extended Day)Monday, March 09, 2015

Khmer New Year Day(*) Monday, April 13, 2015
Tuesday, April 14, 2015
Wednesday, April 15, 2015

International Labor Day Friday, May 01, 2015

King’s Birthday, Norodom Sihamoni Wednesday, May 13, 2015
Thursday, May 14, 2015
Friday, May 15, 2015

Visak Bochea Day (*) Saturday, May 02, 2015

Visak Bochea Day (*) (Extended Day) Monday, May 04, 2015

International Children’s day Monday, June 01, 2015

King’s Mother Birthday, Norodom Monineath Sihanouk Thursday, June 18, 2015

Constitutional Day Thursday, September 24, 2015

Pchum Ben Day (*) Sunday, October 11, 2015
Monday, October 12, 2015
Tuesday, October 13, 2015

Pchum Ben Day (*) (Extended Day) Wednesday, October 14, 2015

Commemoration Day of King’s Father, Norodom Sihanouk Thursday, October 15, 2015

Paris Peace Agreements Day Friday, October 23, 2015

King’s Coronation Day, Norodom Sihamoni Thursday, October 29, 2015

Water Festival Ceremony Day (*) Tuesday, November 24, 2015
Wednesday, November 25, 2015
Thursday, November 26, 2015

Independence Day Monday, November 09, 2015

Human Right Thursday, December 10, 2015

CAMBODIA PUBLIC HOLIDAY 2014

International New Year Wednesday, January 01, 2014

7 Makara Victory Day over Genocidal Tuesday, January 07, 2014

International Women’s Day Saturday, March 08, 2014

Khmer New Year Day(*) Sunday, April 13, 2014
Monday, April 14, 2014
Tuesday, April 15, 2014

Khmer New Year Day(*) (Extended Day) Wednesday, April 16, 2014

International Labor Day Thursday, May 01, 2014

King’s Birthday, Norodom Sihamoni Tuesday, May 13, 2014
Wednesday, May 14, 2014
Thursday, May 15, 2014

Visak Bochea Day (*) Tuesday, May 13, 2014

Royal Plowing Ceremony Day (*) Saturday, May 17, 2014

Royal Plowing Ceremony (*) (Extended Day)Monday, May 19, 2014

International Children Day Sunday, June 01, 2014
International Children Day (Extended Day) Monday, June 02, 2014

King’s Mother Birthday, Norodom Monineath Sihanouk Wednesday, June 18, 2014

Constitutional Day Wednesday, September 24, 2014

Pchum Ben Day (*) Monday, September 22, 2014
Tuesday, September 23, 2014
Wednesday, September 24, 2014

Commemoration Day of King’s Father, Norodom Sihanouk Wednesday, October 15, 2014

Paris Peace Agreements Day Thursday, October 23, 2014

King’s Coronation Day, Norodom Sihamoni Wednesday, October 29, 2014

Water Festival Ceremony Day (*) Wednesday, November 05, 2014
Thursday, November 06, 2014
Friday, November 07, 2014

Independence Day Sunday, November 09, 2014

Independence Day (Extended Day) Monday, November 10, 2014

Human Right Wednesday, December 10, 2014

CAMBODIA PUBLIC HOLIDAY 2013

International New Year Tuesday, January 01, 2013

7 Makara Victory Day over Genocidal Monday, January 07, 2013

Meak Bochea Day (*) Monday, February 25, 2013

International Women’s Day Friday, March 08, 2013

Khmer New Year Day(*) Saturday, April 13, 2013
Sunday, April 14, 2013
Monday, April 15, 2013

Khmer New Year Day(*) (Extended Day) Tuesday, April 16, 2013

International Labor Day Wednesday, May 01, 2013

King’s Birthday, Norodom Sihamoni Monday, May 13, 2013
Tuesday, May 14, 2013
Wednesday, May 15, 2013

Visak Bochea Day (*) Monday, June 24, 2013

Royal Plowing Ceremony Day (*) Friday, June 28, 2013

International Children Day Saturday, June 01, 2013

International Labor Day (Extended Day) Monday, June 03, 2013

King’s Mother Birthday, Norodom Monineath Sihanouk Tuesday, June 18, 2013

Constitutional Day Tuesday, September 24, 2013

Pchum Ben Day (*) Thursday, October 03, 2013
Friday, October 04, 2013
Saturday, October 05, 2013

Pchum Ben Day (*) (Extended Day) Monday, October 07, 2013

Commemoration Day of King’s Father, Norodom Sihanouk Tuesday, October 15, 2013

Paris Peace Agreements Day Wednesday, October 23, 2013

King’s Coronation Day, Norodom Sihamoni Tuesday, October 29, 2013

Water Festival Ceremony Day (*) Saturday, November 16, 2013
Sunday, November 17, 2013
Monday, November 18, 2013

Water Festival Ceremony Day (*) (Extended Day) Tuesday, November 19, 2013

Independence Day Saturday, November 09, 2013

Independence Day (Extended Day) Monday, November 11, 2013

Human Right Tuesday, December 10, 2013

Note.
(*) The flexible Day.

Source from: www.cam-cc.org

Advertisements

ប្រតិទិនឈប់សំរាកឆ្នាំ ២០១០

01/09/2009

ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែមករា
ទិវាចូលឆ្នាំសកល
International

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែមករា
ទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍
Victory Day over Genocidal

ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី៣០ ខែមករា
ពិធីបុណ្យមាឃបូជា
Meak Bochea Day

ថ្ងៃចន្ទ័ ទី៨ ខែមីនា
ទិវានារីអន្តរជាតិ
International Women’s Day

ថ្ងៃពុធ-សុក្រ ទី១៤-១៦ ខែមេសា
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ
Khmer New Year Day

ពុធ ទី២៨ ខែមេសា
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា
Visak Bochea Day

ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី០១ ខែឧសភា
ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ
International Labor Day

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែឧសភា
ព្រះរាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល
Royal Plowing Day

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍-សៅរិ៍ ទី១៣-១៥ ខែឧសភា
ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
King’s Birthday, Norodom Sihamoni

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមិថុនា
ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតានរោត្តម មុនិនាថសីហនុ
King’s Mother Birthday, Norodom Monineath Sihanouk

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែកញ្ញា
ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
Constitutional Day

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍-សុក្រ-សៅរិ៍ ខែតុលា
ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
Pchum Ben Day

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែតុលា
ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់​ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
King’s Coronation Day, Norodom Sihamoni

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣១ ខែតុលា
ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះវររាជបិតាព្រះបាទសម្តេច​ព្រះនរោត្តមសីហនុ
King’s Father Birthday, Norodom Sihanouk

ថ្ងៃអង្គារិ៍ ទី០៩ ខែវិច្ឆការ
ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ
Independence Day

ថ្ងៃអាទិត្យ-អង្គារិ៍ ទី២០-២២ ខែវិច្ឆការ
ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក
Water Festival

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែធ្នូ
ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
International Human Rights Day


ប្រតិទិនឈប់សំរាកឆ្នាំ ២០០៩

01/09/2008

January 01
ទិវាចូលឆ្នាំសកល
International New Year Day

January 07
ទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍
Victory Day over Genocidal

February 09
ពិធីបុណ្យមាឃបូជា
Meak Bochea Day

March 08
ទិវានារីអន្តរជាតិ
International Women’s Day

April 14, 15, 16
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ
Khmer New Year Day

May 01
ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ
International Labor Day

May 08
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា
Visak Bochea Day

May 12
ព្រះរាជពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល
Royal Plowing Day

May 13, 14, 15
ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
King’s Birthday, Norodom Sihamoni

June 18
ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតានរោត្តម មុនិនាថសីហនុ
King’s Mother Birthday, Norodom Monineath Sihanouk

September 18, 19, 20
ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
Pchum Ben Day

September 24
ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
Constitutional Day

October 29
ព្រះរាជពិធីគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់​ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
King’s Coronation Day, Norodom Sihamoni

October 31
ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះវររាជបិតាព្រះបាទសម្តេច​ព្រះនរោត្តមសីហនុ
King’s Father Birthday, Norodom Sihanouk

November 01, 02, 03
ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក
Water Festival

November 09
ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ
Independence Day

December 10
ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
International Human Rights Day


ប្រតិទិនឈប់សំរាក ២០០៨

01/09/2007

January 01
International New Year’s Day

January 07
Victory Over Genocide Day

February 21
Buddhist Ceremony
Held during the full moon of the month of Meak Bochea in commemoration of the spontaneous gathering of the monks to listen to the Buddha’s preaching.

March 08
International Women’s Day

April 13-15
Cambodian New Year
A three-day celebration after the end of harvest to mark the turn of The New Year according to the Khmer lunar calendar. Every home is seen with attractive decorations. shrines are full of food and beverages given as offerings to God.
Other people attend Buddhist temples where traditional games are also performed. More Details Click here

May 01
International Labor’s Day

May 13-15
King’s Birthday
His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromoneath Norodom Sihamoni Festivities are held throughout the capital city.

May 19
Visak Bochea Day (Birthday of Buddha)

May 23
Royal Ploughing Ceremony
It is culturally celebrated to alert the nation of the commencement of rainy season, and farmers to be ready for farming rice by starting to plough. The venue is a field at a wing of Royal Palace, Phnom Penh. The scene is interesting as it depicts real ploughing
activities where cows are given a variety of crops to eat. Based on the choices of crops eaten by the cows, prediction are made for the coming cultivation and cropping year. More details click here …

June 01
International Children’s Day

June 18
Queen’s Birthday
Her Majesty Preah Akkaek Mohesey Norodom Monineath Sihanouk Birthday

September 24
Constitution’s Day

September 28 – 30
Boon Pchum Ben ( The Soul Day )
A religious festival to bless the souls of ancestors, relatives and friends alike who have passed away. Household members attend Buddhist temples.

October 23
Paris Peace Agreement

October 29
King Coronation Day

October 31
Retired King Birth’s Day
Birthday of His Majesty retired King Norodom Sihanouk
A giant firework display is held close to the riverbanks in front of the Royal Palace.

November 09
Independent’s Day
Cambodia became an independent state in 1953.

November 11- 12 – 13
Water Festival


ប្រតិទិនឈប់សំរាក ២០០៧

01/09/2006

1st January International New’s Year Day

7th January Victory Over Genocide Day

2nd February Buddhist Ceremony
Held during the full moon of the month of Meak Bochea in commemoration of the spontaneous gathering of the monks to listen to the Buddha’s preaching.

8th March International Women’s Day

14th 15th 16th April Cambodian New Year
Bonn Chaul Chhnam. (Khmer New Year) Cambodian New Year spans three days after the end of harvest. It’s a time of merriment where Cambodian clean their homes, make offerings and play traditional games such as Boh Angkunh and Chhoal Chhoung.

1st May International Labor’s Day

2th May Visaka Bochea Day
Birthday of Buddha

5th May Royal Ploughing Ceremony
Bonn Chroat Preah Nongkoal (Royal Ploughing Ceremony). The Royal Ploughing ceremony starts the planting season. It is performed by a man (King of Meakh) who leads the yoke and plough, and a woman (Queen Me Hour) who sows seeds. The sacred cows are led to silver trays containing rice, corn and other foods. Based on their choice, predictions are made for the coming year.

13th 14th 15th May King’s Birthday Price Sihamony
Birthday of His Majesty King Norodom Sihamoni.

1st June International Children’s day

18th June Queen’s Birthday
Her Majesty Preah Akkaek Mohesey Norodom Monineath Sihanouk Birthday

24th September Constitution’s Day

10th 11th 12th October Bonn Phchum Ben
Phchum Ben is a celebration where people bring offerings to the Monks, and spend a day of worship at the pagoda.

23rd October Paris Peace Agreement

29th October King Coronation Day

31st October King Birthday
Birthday of His Majesty King Norodom Sihanouk Festivities are held throughout the capital city. A grand fireworks display is held close to the river banks in front of the Royal Palace grounds.

9th November Independent Day
Cambodia became an independent state in 1953.

23th 24th 25th November Water and Moon Festival
Water and Moon Festival. A three-day festival not only marks the reversing of the current in the Tonle Sap river but ushers in the fishing season as well. The highlight of this event is the boat race in which more than 200 teams compete over three days for the top prize. As night falls, fireworks light the sky and a lighted flotilla of boats sail under the full moon.

10th December International Human Right’s day


ប្រតិទិនឈប់សំរាក ២០០៦

01/09/2005

January 01 International New Year’s Day

January 07 Day of Victory over the Genocidal Regime

February 13 Meaka Bochea Day

March 08 International Women’s Rights Day

April 14-15-16 Cambodian New Year Day

May 01 International Labor Day

May 12 Visaka Bochea Day

May 13-14-15 King Norodom Sihamony’s Birthday

May 16 Royal Ploughing Ceremony

June 18 ex-Queen Norodom Monineath’s Birthday

September 21-22- 23 Pchum Ben Day

September 24 Constitution Day and Recoronation of King Norodom Sihanouk

October 29 King Norodom Sihamony’s Coronation Day

October 31 ex-King Norodom Sihanouk’s Birthday

November 04-05-06 Water Festival, Moon Festival day

November 09 National Independence Day

December 10 International Human Rights Day


ប្រតិទិនឈប់សំរាក ២០០៥

01/09/2004

Jan 1 : International New Year’s Day

Jan 7 : Victory Day over Genocidal Regime

Feb 23 : Meak Bochea Day

Mar 8 : International Women’s Day

Apr 14-16 : Cambodian New Year’s Day

May 01 : International Labour Day

May 22 : Visaka Bochea Day

May 26 : Royal Ploughing Ceremony

Jun 01 : International Children’s Day

Jun 18 : Samdech Preah Mohesey Norodom Monineath Sihanouk’s Birthday

Sep 24 : Constitution’s Day

Oct 02-04 : Phchum Ben Day

Oct 23 : Paris Peace Agreement on Cambodia

Oct 30-Nov 1 : H.M. Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouks Birthday

Nov 09 : Independence Day

Nov 15-17 : Water and Moon Festival

Dec 10 : Human Rights Day